Categorie Archief Nieuws

Spreek uw voorkeur uit!

14 mei 2019 – Ruim 50 belangstellenden waren gisteren naar de informatieavond gekomen om de voorstellen van de drie kunstenaars te bekijken. Na de presentaties is iedereen uitgebreid met de kunstenaars in gesprek gegaan om een goed beeld van de voorstellen te krijgen. Na afloop kon iedereen een formulier invullen, waarop je je voorkeur kon uitspreken.

Kon je niet aanwezig zijn?
Vul dan alsnog het formulier in en mail dat aan: monumenthouten@gmail.com

Monument Karin Colen

Monument JoCa

Monument Albert Kliest

Presentatie 3 voorstellen nieuw monument

Op maandag 13 mei presenteren drie kunstenaars hun voorstellen voor een nieuw herdenkingsmonument. Daarna is er ruim gelegenheid om in gesprek te gaan met de kunstenaars en ook kan iedereen een voorkeur voor een voorstel uitspreken. De kunstenaars die een voorstel presenteren zijn Karin Colen, Albert Kliest en JoCa.

Er hebben 32 kunstenaars belangstelling getoond voor het maken van het monument. Op basis van vooraf vastgestelde criteria zijn vijf kunstenaars uitgenodigd voor een gesprek, dat heeft plaats gevonden op 29 maart. Daaruit zijn drie kunstenaars geselecteerd om hun voorstel verder uit te werken en te presenteren aan een breed publiek.

De informatieavond vindt plaats op maandag 13 mei 2019.
Inloop vanaf 19.30 uur, start presentaties om 20.00 uur.
Locatie: Zaal begane grond, De Roskam, Plein 25 in het oude dorp van Houten.

Ronde Tafel Gesprek

10 april 2019 – Voorzitter Hans Bruning van de Stichting Herdenkingsmonument Houten was één van de twaalf insprekers tijdens het Ronde Tafel Gesprek op 9 april. Op de agenda stond de Startnotitie Herijking Visie Oude Dorp, dat in de raadsvergadering van 7 mei verder besproken zal worden.

Bruning vroeg de raadsleden om medewerking om het mogelijk te maken het monument te plaatsen op het Plein in april 2020. “Natuurlijk is de herijking van de visie op het Oude Dorp belangrijk, maar het zou jammer zijn als daarmee de plannen voor het nieuwe monument ‘on hold’ moeten worden gezet. Daarmee lopen we het ‘momentum’ mis om -net als de rest van Nederland- het belang van vrijheid en het feit dat je je daarvoor moet blijven inspannen goed zichtbaar te maken”, aldus Bruning. Op 4 en 5 mei 2020 viert heel Nederland 75 jaar vrijheid. De stichting wil dat belangrijke moment onderstrepen met een nieuw monument op het Plein.

Gesprekken met kunstenaars

19 maart 2019 – Maar liefst 32 kunstenaars hebben belangstelling getoond voor het maken van een herdenkingsmonument.

Alle aanbiedingen zijn zorgvuldig gewogen op basis van de vooraf vastgestelde criteria, zoals portfolio, ervaring, kwaliteit schetsontwerp, relatie met Houten, betekenis voor ‘jong en oud’, interactiviteit, open podium gedachte, functie op 4 en 5 mei, integratie met bestaande bankje, waarde voor het Plein en vandalismebestendigheid.

Dit heeft geleid tot een selectie van vijf kunstenaars, die allemaal zijn uitgenodigd voor een gesprek op 29 maart. Daarna beslist het bestuur welke kunstenaars van deze ‘long list’ hun idee -tegen een bescheiden honorarium- mogen uitwerken. Deze ‘short list’ zal uit twee of drie kunstenaars bestaan, waaruit uiteindelijk een keuze wordt gemaakt.


Veel belangstelling

25 januari 2019 – Er is veel belangstelling voor het nieuwe herdenkingsmonument, zo bleek tijdens de inloopavond van 23 januari. Zo’n 35 belangstellenden waren naar de bijeenkomst gekomen om zich te laten bijpraten over de procedure en om suggesties mee te geven voor het proces en de invulling van het kunstwerk zelf.

Onder de belangstellenden waren vertegenwoordigers van onder meer de lokale politiek, gemeente Houten, Historische Kring, Veteranencomité, Monumentenwerkgroep, kunstenaars, ondernemers en inwoners. Na een inleiding van voorzitter Hans Bruning voerden aanwezigen geanimeerde gesprekken over verschillende aspecten van het monument. Vooral de inpassing van het monument op het Plein en de inbreng van omwonenden waren belangrijke gespreksonderwerpen. Verder werden interessante ideeën geopperd voor een integrale aanpak, waarin ook ruimte is voor een educatief project gericht op jongeren. Er zijn veel tips en suggesties genoteerd, waarmee het bestuur aan de slag kan bij de invulling van de te nemen stappen.

Inloopavond in oude dorp

10 januari 2019 – Op 23 januari 2019 vindt van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond plaats. Iedereen is van harte welkom voor meer informatie en om van gedachten te wisselen over het monument.

De stichting vindt het belangrijk dat het monument een breed draagvlak heeft bij inwoners en ondernemers van Houten. Daarom gaat de stichting graag in gesprek met belangstellenden over de ideeën en wensen, die er leven over het monument.

Locatie: Gelagkamer in Tapperij de Zwijger, Plein 21 in het oude dorp van Houten.

Nieuw herdenkingsmonument voor Houten


1 december 2018 – “Een nieuw herdenkingsmonument in 2020, daar willen wij ons sterk voor maken”, aldus voorzitter Hans Bruning  van de Stichting Herdenkingsmonument Houten. Het monument moet centraal staan bij de jaarlijkse herdenking  van alle militairen en burgers die hun leven gaven in de Tweede Wereldoorlog, en alle militairen die na de oorlog zijn omgekomen tijdens vredesmissies. Het monument moet bij de 75-jarige herdenking van de Tweede Wereldoorlog in gebruik worden genomen.

Houten kent een jarenlange traditie van herdenken en vieren op  4 en 5 mei.  In de kern Houten gebeurt dat op het Plein, waar de gemeente in 1995 een bankje heeft geplaatst als herdenkingsmonument. Dit bankje staat centraal bij de herdenking, waar elk jaar steeds mensen op af komen. “Het is goed bruikbaar, maar wordt lang niet altijd als monument herkend”, vertelt Lida van der Marel, voorzitter van het Comité 4&5 mei. Daarom heeft zij het initiatief genomen om te zorgen voor een meer uitnodigend monument. “Het monument moet ook oproepen tot bezinning, om te zorgen dat we stil blijven staan bij vrede en vrijheid en vooral ook dat we daaraan moeten blijven werken.”

Inloopavond
De Stichting Herdenkingsmonument Houten is recent opgericht, maar al enige tijd in gesprek met verschillende partijen. In mei is een brainstormavond georganiseerd met vertegenwoordigers van onder meer het Comité 4&5 mei, Veteranencomité Houten, Historische Kring Houten, Monumentenwerkgroep, winkeliersvereniging Oude Dorp, VanHouten&co, Educatie en Theater aan de Slinger, Shine en gemeente. Daarin is onder andere besproken aan welke criteria een nieuw kunstwerk zou moeten voldoen.  In januari volgt een inloopavond om uitgebreid met inwoners in gesprek te kunnen gaan over hun ideeën en suggesties.

Kunstenaar zoeken
Vanuit het kunst- en cultuurveld is ondersteuning gezocht om een kunstenaar te zoeken. Er worden criteria opgesteld voor het kunstwerk, maar ook voor de kunstenaar die het gaat maken. “We zoeken een professional met ervaring met kunst in de openbare ruimte. En bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar iemand uit Houten”, legt Hans Bruning uit. “Kunstenaars worden dan ook van harte uitgenodigd om zich te melden, zodat we in samenspraak met onze adviseurs kunnen komen tot een ‘short list’.”