Sponsors

Wij zijn op zoek naar sponsors!
De financiering van het kunstwerk wordt gerealiseerd door subsidie van overheden en fondsen, en door giften van particulieren, bedrijven en andere organisaties.
De Stichting heeft in het afgelopen jaar van een aantal bedrijven al een bijdrage ontvangen om met de voorbereidingen voor het monument te kunnen starten. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het indienen van aanvragen bij verschillende culturele en andere fondsen.
Voor de realisatie van het monument zijn we nog op zoek naar maatschappelijk betrokken bedrijven, die zich aan het project willen verbinden. Natuurlijk staat daar een publicitaire tegenprestatie tegenover. Meer weten? Neem contact met ons op via monumenthouten@gmail.com

Bovendien heeft de belastingdienst bepaald dat er extra belastingvoordelen zijn, als je aan de Stichting Herdenkingsmonument Houten doneert.

De belastingdienst heeft de stichting een status als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Dit betekent dat donateurs hun gift mogen aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Donaties zijn welkom op de rekening van
Stichting Herdenkingsmonument Houten, NL12 RABO 0335 2388 23
of via doneerdoel.nl

RSIN nummer 8593.85.875
KvK nummer 73173789


De stichting ontvangt steun van: