Procedure kunstwerk

De keuze voor een kunstwerk verloopt stapsgewijs.

1.       Tot 1 februari 2019: opstellen van een ‘groslijst’
Alle kunstenaars, die belangstelling hebben voor deze opdracht, kunnen zich melden bij de stichting. Zij worden geplaatst op de groslijst.

2.       Maart 2019: opstellen van een ‘long list’
Op basis van de vastgestelde criteria worden maximaal zes kunstenaars uitgekozen, die het meest passen binnen het gewenste profiel.

3.       April 2019: opstellen van een ‘short list’
Aan maximaal drie kunstenaars wordt gevraagd een voorstel uit te werken. Hiervoor is een bescheiden honorarium beschikbaar.

4.       Mei 2019: keuze uit voorstellen
De uitgewerkte voorstellen worden getoetst op basis van de vastgestelde criteria.

Iedereen mag zijn voorkeur uitspreken door het formulier in te vullen en te mailen aan: monumenthouten@gmail.com

5.       Zomer 2019: opdrachtverstrekking
De opdracht wordt verstrekt aan de kunstenaar, die het meest passende voorstel heeft ingediend.

6.      April 2020: onthulling monument

7.      4 mei 2020: in gebruik nemen van monument

Draagvlak
De stichting vindt het belangrijk dat het monument een breed draagvlak heeft bij inwoners en ondernemers van Houten. Daarom is de stichting actief in gesprek met verschillende betrokkenen over de ideeën en wensen, die er leven over het monument.
Allereerst vond in mei 2018 een brainstormavond plaats, waarin onder andere is besproken aan welke criteria een nieuw kunstwerk zou moeten voldoen. Aanwezig waren vertegenwoordigers van het Comité 4&5 mei, Veteranencomité Houten, Historische Kring Houten, Monumentenwerkgroep, winkeliersvereniging Oude Dorp, VanHouten&co, Educatie en Theater aan de Slinger, Shine en gemeente. Ook de inloopavond op 23 januari 2019 trok veel belangstelling. Er waren rond de 35 belangstellenden naar de bijeenkomst gekomen voor meer informatie en om van gedachten te wisselen over het monument.
Op 13 mei 2019 presenteerden drie kunstenaars hun voorstellen aan een publiek van ruim 50 belangstellenden. Na de presentaties is iedereen uitgebreid met de kunstenaars in gesprek gegaan om een goed beeld van de voorstellen te krijgen. Na afloop kon iedereen een formulier invullen, waarop je je voorkeur kon uitspreken. Dit heeft geleid tot de keuze voor het ontwerp van Karin Colen.