Over de stichting

De Stichting Herdenkingsmonument Houten is in november 2018 opgericht. Daarvoor al is de stichting in gesprek gegaan met verschillende partijen, zoals gemeente en adviseurs, over verschillende aspecten van de invulling hiervan.

Vanuit het kunst- en cultuurveld is ondersteuning gezocht om een kunstenaar te zoeken. Samen met twee adviseurs zijn criteria opgesteld voor zowel het kunstwerk als de kunstenaar. De keuze voor het kunstwerk is gemaakt op basis van een selectie op criteria en de voorkeur zoals uitgesproken door inwoners van Houten.

Bestuursleden:
Hans Bruning (voorzitter)
Lida van der Marel (secretaris / penningmeester)
Ginny Mulder (vice-voorzitter)

Adviseurs kunst:
Gijs van Kuik en Ton Mulders

Algemeen adviseur:
Anjo Roorda

Alle functies worden onbezoldigd uitgeoefend.

Contactgegevens:
vrijheidhouten@gmail.com
p/a Rijfveld 40, 3993 SN Houten