Achtergrond

De stichting voor Vrede en Vrijheid richt zich op het organiseren van activiteiten over het thema vrede en vrijheid. Het is een vervolg op de stichting Herdenkingsmonument Houten, die is opgeheven omdat het beoogde doel is bereikt: een nieuw herdenkingsmonument in het oude dorp van Houten.

Het nieuwe monument bestaat uit een traliewerk met in het midden een hart en een tegeltableau, waarop jaarlijks een gedicht of gedichtregels worden aangebracht.

Het monument is een ontwerp van Karin Colen. Het is in samenspraak met inwoners van Houten uitgekozen, nadat drie kunstenaars hun voorstel hadden gepresenteerd. Alle belangstellenden mochten hun voorkeur uitspreken en daaruit bleek dat het kunstwerk van Karin Colen het meeste draagvlak had. Het bestuur van de stichting Herdenkingsmonument Houten kon zich hierin goed vinden.