Donateurs

Wij zijn nog steeds op zoek naar donateurs!
De financiering van het kunstwerk is tot stand gekomen door bijdragen van overheden en fondsen, maar ook giften van inwoners, bedrijven en andere organisaties.

De stichting werkt aan een ‘inspiratieboekje’ voor middelbare scholieren met als thema: vrede en vrijheid, wat betekent dat voor jou?
De financiering van dit educatieve project is nog niet helemaal rond.

Daarom zijn wij nog op zoek naar donateurs, die willen helpen om het boekje mogelijk te maken. Zodat wij het stokje kunnen doorgeven aan de nieuwe generatie.

De belastingdienst heeft bepaald dat er extra belastingvoordelen zijn, als je aan de Stichting Herdenkingsmonument Houten doneert.

De stichting heeft een status als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend gekregen. Dit betekent dat donateurs hun gift mogen aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt zelfs een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Donaties zijn welkom op de rekening van
Stichting Herdenkingsmonument Houten, NL12 RABO 0335 2388 23
of via doneerdoel.nl

RSIN nummer 8593.85.875
KvK nummer 73173789