Donateurs

Wij zijn op zoek naar donateurs!
De financiering van het kunstwerk moet komen van bijdragen van overheden en fondsen, maar ook giften van particulieren, bedrijven en andere organisaties zijn van harte welkom. Het gaat immers om een monument voor ons allemaal.

Donateurs die dat willen, krijgen een vermelding in de publicaties over het in gebruik nemen van het monument. En natuurlijk ben je ook van harte welkom bij alle feestelijkheden bij de onthulling van het monument in april 2020. Donateurs die meer dan 500 euro doneren, ontvangen een mooie, ingelijste afbeelding van het nieuwe monument.

Bovendien heeft de belastingdienst bepaald dat er extra belastingvoordelen zijn, als je aan de Stichting Herdenkingsmonument Houten doneert.

De stichting heeft een status als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend gekregen. Dit betekent dat donateurs hun gift mogen aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt zelfs een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Donaties zijn welkom op de rekening van
Stichting Herdenkingsmonument Houten, NL12 RABO 0335 2388 23
of via doneerdoel.nl

RSIN nummer 8593.85.875
KvK nummer 73173789