Nieuw herdenkingsmonument voor Houten

Nieuw herdenkingsmonument voor Houten


1 december 2018 – “Een nieuw herdenkingsmonument in 2020, daar willen wij ons sterk voor maken”, aldus voorzitter Hans Bruning  van de Stichting Herdenkingsmonument Houten. Het monument moet centraal staan bij de jaarlijkse herdenking  van alle militairen en burgers die hun leven gaven in de Tweede Wereldoorlog, en alle militairen die na de oorlog zijn omgekomen tijdens vredesmissies. Het monument moet bij de 75-jarige herdenking van de Tweede Wereldoorlog in gebruik worden genomen.

Houten kent een jarenlange traditie van herdenken en vieren op  4 en 5 mei.  In de kern Houten gebeurt dat op het Plein, waar de gemeente in 1995 een bankje heeft geplaatst als herdenkingsmonument. Dit bankje staat centraal bij de herdenking, waar elk jaar steeds mensen op af komen. “Het is goed bruikbaar, maar wordt lang niet altijd als monument herkend”, vertelt Lida van der Marel, voorzitter van het Comité 4&5 mei. Daarom heeft zij het initiatief genomen om te zorgen voor een meer uitnodigend monument. “Het monument moet ook oproepen tot bezinning, om te zorgen dat we stil blijven staan bij vrede en vrijheid en vooral ook dat we daaraan moeten blijven werken.”

Inloopavond
De Stichting Herdenkingsmonument Houten is recent opgericht, maar al enige tijd in gesprek met verschillende partijen. In mei is een brainstormavond georganiseerd met vertegenwoordigers van onder meer het Comité 4&5 mei, Veteranencomité Houten, Historische Kring Houten, Monumentenwerkgroep, winkeliersvereniging Oude Dorp, VanHouten&co, Educatie en Theater aan de Slinger, Shine en gemeente. Daarin is onder andere besproken aan welke criteria een nieuw kunstwerk zou moeten voldoen.  In januari volgt een inloopavond om uitgebreid met inwoners in gesprek te kunnen gaan over hun ideeën en suggesties.

Kunstenaar zoeken
Vanuit het kunst- en cultuurveld is ondersteuning gezocht om een kunstenaar te zoeken. Er worden criteria opgesteld voor het kunstwerk, maar ook voor de kunstenaar die het gaat maken. “We zoeken een professional met ervaring met kunst in de openbare ruimte. En bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar iemand uit Houten”, legt Hans Bruning uit. “Kunstenaars worden dan ook van harte uitgenodigd om zich te melden, zodat we in samenspraak met onze adviseurs kunnen komen tot een ‘short list’.”

Over de auteur

admin administrator