Fondswerving van start

Fondswerving van start

De stichting is druk bezig geweest met het indienen van aanvragen bij verschillende fondsen voor de financiering van het herdenkingsmonument. Inmiddels is de eerste positieve reactie binnen!

Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft het aangevraagde bedrag toegekend. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet in de realisatie van het monument.

Behalve de aanvragen bij cultuur- en andere fondsen, richt de stichting de fondswerving ook op het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld in Houten. Ook gaat binnenkort een actie voor crowdfunding van start.

Over de auteur

admin administrator