Keuze voor kunstwerk

Keuze voor kunstwerk

31 mei 2019 – De stichting Herdenkingsmonument Houten heeft een keuze gemaakt uit één van de drie gepresenteerde voorstellen voor een nieuw herdenkingsmonument. De keuze is gevallen op het ontwerp van Karin Colen, een hart dat uit een tralieswerk ‘barst’. Dit ontwerp voldoet het meeste aan de vooraf vastgestelde criteria.

Het ontwerp van Karin Colen heeft de voorkeur van 50 procent van de belangstellenden, die tijdens of na de presentatie hun voorkeur hebben uitgesproken. De ontwerpen van JoCa en Albert Kliest kregen respectievelijk 27 en 15 procent van de stemmen. Acht procent had geen voorkeur of wilde de situatie laten zoals die nu is, met alleen een bankje als monument.

Daarnaast bleek uit de motivatie van de keuzes, dat het ontwerp  van Karin Colen de meeste emotie opriep. Daarmee lijkt het ontwerp de beste kans te maken dat het een monument  ‘van ons, van Houten’ wordt.  Ook het tegeltableau, waaraan de komende 25 jaar steeds een tegel met een dichtregel wordt toegevoegd, draagt daaraan bij. Het vormt immers een positieve reden om met het thema en het monument bezig te zijn. De symboliek van het ontwerp van Karin Colen lijkt universeler en daarmee ook meer tijdloos te zullen zijn.  Ook haar ervaring met dit thema en met kunst in de openbare ruimte is uiterst relevant.

Over de auteur

admin administrator