Jaarlijks archief 2019

Kunstenares aan de slag

Kunstenares Karin Colen is aan de slag gegaan met het uitwerken van haar ontwerp van het nieuwe herdenkingsmonument. Daarmee zetten we een eerste concrete stap in de realisatie van het ‘hart voor Houten’, een hart dat uit een traliewerk barst.

Ondertussen hebben we aanvragen ingediend bij verschillende fondsen voor de financiering van het project en hebben we een eerste positieve reactie ontvangen van het Prins Bernard Cultuurfonds. Daarnaast oriënteren wij ons ook in het maatschappelijk veld van Houten op zoek naar sponsors en donateurs.

Heeft u ook hart voor Houten?
Wij zijn op zoek naar inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven met een ‘hart voor Houten’ en die vanuit hun betrokkenheid met de Houtense samenleving een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van het monument.

Donateurs die dat willen, krijgen een vermelding in de publicaties over het in gebruik nemen van het monument. Doneer je meer dan 500 euro, dan ontvang je een mooie, ingelijste afbeelding van het nieuwe monument. Met hoofdsponsors treden we in overleg over een passende, publicitaire tegenprestatie.

Doneer direct via DoneerDoel of rechtstreeks

Fondswerving van start

De stichting is druk bezig geweest met het indienen van aanvragen bij verschillende fondsen voor de financiering van het herdenkingsmonument. Inmiddels is de eerste positieve reactie binnen!

Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft het aangevraagde bedrag toegekend. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet in de realisatie van het monument.

Behalve de aanvragen bij cultuur- en andere fondsen, richt de stichting de fondswerving ook op het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld in Houten. Ook gaat binnenkort een actie voor crowdfunding van start.

Keuze voor kunstwerk

31 mei 2019 – De stichting Herdenkingsmonument Houten heeft een keuze gemaakt uit één van de drie gepresenteerde voorstellen voor een nieuw herdenkingsmonument. De keuze is gevallen op het ontwerp van Karin Colen, een hart dat uit een tralieswerk ‘barst’. Dit ontwerp voldoet het meeste aan de vooraf vastgestelde criteria.

Het ontwerp van Karin Colen heeft de voorkeur van 50 procent van de belangstellenden, die tijdens of na de presentatie hun voorkeur hebben uitgesproken. De ontwerpen van JoCa en Albert Kliest kregen respectievelijk 27 en 15 procent van de stemmen. Acht procent had geen voorkeur of wilde de situatie laten zoals die nu is, met alleen een bankje als monument.

Daarnaast bleek uit de motivatie van de keuzes, dat het ontwerp  van Karin Colen de meeste emotie opriep. Daarmee lijkt het ontwerp de beste kans te maken dat het een monument  ‘van ons, van Houten’ wordt.  Ook het tegeltableau, waaraan de komende 25 jaar steeds een tegel met een dichtregel wordt toegevoegd, draagt daaraan bij. Het vormt immers een positieve reden om met het thema en het monument bezig te zijn. De symboliek van het ontwerp van Karin Colen lijkt universeler en daarmee ook meer tijdloos te zullen zijn.  Ook haar ervaring met dit thema en met kunst in de openbare ruimte is uiterst relevant.

Spreek uw voorkeur uit!

14 mei 2019 – Ruim 50 belangstellenden waren gisteren naar de informatieavond gekomen om de voorstellen van de drie kunstenaars te bekijken. Na de presentaties is iedereen uitgebreid met de kunstenaars in gesprek gegaan om een goed beeld van de voorstellen te krijgen. Na afloop kon iedereen een formulier invullen, waarop je je voorkeur kon uitspreken.

Kon je niet aanwezig zijn?
Vul dan alsnog het formulier in en mail dat aan: monumenthouten@gmail.com

Monument Karin Colen

Monument JoCa

Monument Albert Kliest

Presentatie 3 voorstellen nieuw monument

Op maandag 13 mei presenteren drie kunstenaars hun voorstellen voor een nieuw herdenkingsmonument. Daarna is er ruim gelegenheid om in gesprek te gaan met de kunstenaars en ook kan iedereen een voorkeur voor een voorstel uitspreken. De kunstenaars die een voorstel presenteren zijn Karin Colen, Albert Kliest en JoCa.

Er hebben 32 kunstenaars belangstelling getoond voor het maken van het monument. Op basis van vooraf vastgestelde criteria zijn vijf kunstenaars uitgenodigd voor een gesprek, dat heeft plaats gevonden op 29 maart. Daaruit zijn drie kunstenaars geselecteerd om hun voorstel verder uit te werken en te presenteren aan een breed publiek.

De informatieavond vindt plaats op maandag 13 mei 2019.
Inloop vanaf 19.30 uur, start presentaties om 20.00 uur.
Locatie: Zaal begane grond, De Roskam, Plein 25 in het oude dorp van Houten.

Ronde Tafel Gesprek

10 april 2019 – Voorzitter Hans Bruning van de Stichting Herdenkingsmonument Houten was één van de twaalf insprekers tijdens het Ronde Tafel Gesprek op 9 april. Op de agenda stond de Startnotitie Herijking Visie Oude Dorp, dat in de raadsvergadering van 7 mei verder besproken zal worden.

Bruning vroeg de raadsleden om medewerking om het mogelijk te maken het monument te plaatsen op het Plein in april 2020. “Natuurlijk is de herijking van de visie op het Oude Dorp belangrijk, maar het zou jammer zijn als daarmee de plannen voor het nieuwe monument ‘on hold’ moeten worden gezet. Daarmee lopen we het ‘momentum’ mis om -net als de rest van Nederland- het belang van vrijheid en het feit dat je je daarvoor moet blijven inspannen goed zichtbaar te maken”, aldus Bruning. Op 4 en 5 mei 2020 viert heel Nederland 75 jaar vrijheid. De stichting wil dat belangrijke moment onderstrepen met een nieuw monument op het Plein.

Gesprekken met kunstenaars

19 maart 2019 – Maar liefst 32 kunstenaars hebben belangstelling getoond voor het maken van een herdenkingsmonument.

Alle aanbiedingen zijn zorgvuldig gewogen op basis van de vooraf vastgestelde criteria, zoals portfolio, ervaring, kwaliteit schetsontwerp, relatie met Houten, betekenis voor ‘jong en oud’, interactiviteit, open podium gedachte, functie op 4 en 5 mei, integratie met bestaande bankje, waarde voor het Plein en vandalismebestendigheid.

Dit heeft geleid tot een selectie van vijf kunstenaars, die allemaal zijn uitgenodigd voor een gesprek op 29 maart. Daarna beslist het bestuur welke kunstenaars van deze ‘long list’ hun idee -tegen een bescheiden honorarium- mogen uitwerken. Deze ‘short list’ zal uit twee of drie kunstenaars bestaan, waaruit uiteindelijk een keuze wordt gemaakt.


Veel belangstelling

25 januari 2019 – Er is veel belangstelling voor het nieuwe herdenkingsmonument, zo bleek tijdens de inloopavond van 23 januari. Zo’n 35 belangstellenden waren naar de bijeenkomst gekomen om zich te laten bijpraten over de procedure en om suggesties mee te geven voor het proces en de invulling van het kunstwerk zelf.

Onder de belangstellenden waren vertegenwoordigers van onder meer de lokale politiek, gemeente Houten, Historische Kring, Veteranencomité, Monumentenwerkgroep, kunstenaars, ondernemers en inwoners. Na een inleiding van voorzitter Hans Bruning voerden aanwezigen geanimeerde gesprekken over verschillende aspecten van het monument. Vooral de inpassing van het monument op het Plein en de inbreng van omwonenden waren belangrijke gespreksonderwerpen. Verder werden interessante ideeën geopperd voor een integrale aanpak, waarin ook ruimte is voor een educatief project gericht op jongeren. Er zijn veel tips en suggesties genoteerd, waarmee het bestuur aan de slag kan bij de invulling van de te nemen stappen.

Inloopavond in oude dorp

10 januari 2019 – Op 23 januari 2019 vindt van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond plaats. Iedereen is van harte welkom voor meer informatie en om van gedachten te wisselen over het monument.

De stichting vindt het belangrijk dat het monument een breed draagvlak heeft bij inwoners en ondernemers van Houten. Daarom gaat de stichting graag in gesprek met belangstellenden over de ideeën en wensen, die er leven over het monument.

Locatie: Gelagkamer in Tapperij de Zwijger, Plein 21 in het oude dorp van Houten.