Categorie Archief Nieuws

De eerste herdenking

4 mei 2020 – De eerste herdenking bij het nieuwe monument was een sobere, maar mooie plechtigheid. Een klein gezelschap was op het Plein aanwezig, maar door filmopnames van Omroep Houten kon iedereen de herdenking via een live stream volgen.


Monument onthuld

29 april 2020 – Met het weghalen van de vrijheidsvlag onthulde Lisa Brokers de tegel met de dichtregel van haar gedicht. Daarmee is de overdracht en ingebruikname van het monument op het Plein een feit.

Vanwege de coronacrisis konden de plannen voor een grootste onthulling van het nieuwe herdenkingsmonument niet plaatsvinden. Daarom waren alleen burgemeester Gilbert Isabella, kunstenares Karin Colen, Heemlanden-leerlinge Lisa Brokers en haar familie en het bestuur van de Stichting Herdenkingsmonument Houten bij de plechtigheid aanwezig.

Omroep Houten maakte een kort nieuwsverslag én een volledige weergave van de plechtigheid. Deze zijn te bekijken op hun website.

Lisa Brokers

Hoe zou het zijn om geen vrijheid te hebben

om je opgesloten te voelen

en niet te mogen doen of denken

wat je wil

Hoe zou het zijn om niet meer

voor iemand anders op te durven komen

bang wat iemand je aan zou doen

Hoe zou het zijn om niet meer

te kunnen geloven wat je wil

om je te moeten verstoppen alleen omdat je

simpelweg jezelf bent.

Hoe zou het zijn om te moeten vechten

voor iets wat ooit zo vanzelfsprekend was

maar wat het nu niet meer is.

Mooi resultaat

Wij zijn heel blij en trots op het mooie resultaat! Het monument is geplaatst en staat op 4 mei centraal bij de herdenking, die dit jaar op aangepaste wijze plaatsvindt.

Kijk naar het mooie beeldverslag van Omroep Houten!

Monument geplaatst

15 april 2020 – Gisteren en vandaag is gewerkt aan de plaatsing van het nieuwe herdenkingsmonument op het Plein in het oude dorp. Gisteren werd de tegelvloer aangelegd, met de 25 tegels waarop ieder jaar een dichtregel wordt toegevoegd. Vandaag is het staalwerk gemonteerd op de fundamenten van het bankje. Het monument staat vanaf dit jaar centraal bij de herdenking van 4 mei, ook in aangepaste vorm vanwege de coronamaatregelen. 

Productie op schema

8 april 2020 – De productie van het nieuwe herdenkingsmonument verloopt voorspoedig, ondanks coronacrisis. De plaatsing kan dan ook -geheel volgens planning- in de tweede helft van april plaatsvinden.

De feestelijke onthulling van het monument, die gepland stond voor 22 april, kan vanwege de coronacrisis helaas niet doorgaan. En ook de herdenking op 4 mei kan dit jaar niet op gebruikelijke wijze worden ingevuld.

Dit betekent dat wij ons beraden over een andere manier om de realisatie van het ‘hart voor Houten’ op het Plein in het oude dorp feestelijk te onderstrepen. Zodra duidelijk is welke keuzes wij hierin kunnen maken, maken wij dat direct bekend.

Sponsors en donateurs gezocht

Wij zijn nog steeds op zoek naar bedrijven, instellingen en inwoners met een ‘hart voor Houten’. De financiering van het monument en het bijbehorende educatieve project is nog niet volledig rond. Daarom is iedere bijdrage -hoe bescheiden ook- van harte welkom.

Voor meer informatie over de belastingvoordelen, kijk op de volgende pagina’s: sponsors en donateurs.

Of doneer direct via onze actiewebsite  Hart voor Houten .

Bikkels bedankt!

Op 1 januari 2020 hebben ruim 600 Houtenaren het aangedurfd de mist en een watertemperatuur van 4 graden te trotseren voor een nieuwjaarsduik in de Rietplas in Houten-Zuid. Het heeft een donatie van 600 euro opgeleverd, waarmee het nieuwe monument weer een stapje dichterbij is gekomen.

Kunstenares aan de slag

Kunstenares Karin Colen is aan de slag gegaan met het uitwerken van haar ontwerp van het nieuwe herdenkingsmonument. Daarmee zetten we een eerste concrete stap in de realisatie van het ‘hart voor Houten’, een hart dat uit een traliewerk barst.

Ondertussen hebben we aanvragen ingediend bij verschillende fondsen voor de financiering van het project en hebben we een eerste positieve reactie ontvangen van het Prins Bernard Cultuurfonds. Daarnaast oriënteren wij ons ook in het maatschappelijk veld van Houten op zoek naar sponsors en donateurs.

Heeft u ook hart voor Houten?
Wij zijn op zoek naar inwoners, organisaties, verenigingen en bedrijven met een ‘hart voor Houten’ en die vanuit hun betrokkenheid met de Houtense samenleving een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van het monument.

Donateurs die dat willen, krijgen een vermelding in de publicaties over het in gebruik nemen van het monument. Doneer je meer dan 500 euro, dan ontvang je een mooie, ingelijste afbeelding van het nieuwe monument. Met hoofdsponsors treden we in overleg over een passende, publicitaire tegenprestatie.

Doneer direct via DoneerDoel of rechtstreeks

Fondswerving van start

De stichting is druk bezig geweest met het indienen van aanvragen bij verschillende fondsen voor de financiering van het herdenkingsmonument. Inmiddels is de eerste positieve reactie binnen!

Het Prins Bernard Cultuurfonds heeft het aangevraagde bedrag toegekend. Hiermee is een belangrijke eerste stap gezet in de realisatie van het monument.

Behalve de aanvragen bij cultuur- en andere fondsen, richt de stichting de fondswerving ook op het bedrijfsleven en het maatschappelijk veld in Houten. Ook gaat binnenkort een actie voor crowdfunding van start.

Keuze voor kunstwerk

31 mei 2019 – De stichting Herdenkingsmonument Houten heeft een keuze gemaakt uit één van de drie gepresenteerde voorstellen voor een nieuw herdenkingsmonument. De keuze is gevallen op het ontwerp van Karin Colen, een hart dat uit een tralieswerk ‘barst’. Dit ontwerp voldoet het meeste aan de vooraf vastgestelde criteria.

Het ontwerp van Karin Colen heeft de voorkeur van 50 procent van de belangstellenden, die tijdens of na de presentatie hun voorkeur hebben uitgesproken. De ontwerpen van JoCa en Albert Kliest kregen respectievelijk 27 en 15 procent van de stemmen. Acht procent had geen voorkeur of wilde de situatie laten zoals die nu is, met alleen een bankje als monument.

Daarnaast bleek uit de motivatie van de keuzes, dat het ontwerp  van Karin Colen de meeste emotie opriep. Daarmee lijkt het ontwerp de beste kans te maken dat het een monument  ‘van ons, van Houten’ wordt.  Ook het tegeltableau, waaraan de komende 25 jaar steeds een tegel met een dichtregel wordt toegevoegd, draagt daaraan bij. Het vormt immers een positieve reden om met het thema en het monument bezig te zijn. De symboliek van het ontwerp van Karin Colen lijkt universeler en daarmee ook meer tijdloos te zullen zijn.  Ook haar ervaring met dit thema en met kunst in de openbare ruimte is uiterst relevant.